Náčrtek lodi Sága o Hornblowerovi
od C.S.Forestera

C.S.Forester Dobové reálie a zajímavosti Sága v tabulce Obsah dílů ságy

Kotva Pár slov na úvod Kotva
(o autorovi, o sáze, o hlavní postavě)

Hornblowerská sága spisovatele C.S. Forestera (1899-1966) je soubor jedenácti dobrodružných historických románů, jejichž hrdina to dotáhne z kadeta na admirála a je dokonce povýšen do šlechtického stavu.
Sága se odehrává v dobách, kdy Británie bojovala o své bytí či nebytí s napoleonskou Francií a jejími spojenci. Nutnost bránit svůj ostrov si vyžadovalo osvojit si námořní umění lépe už od nepaměti. Nadvláda nad moři a oceány následně sváděla ke kolonizaci jiných zemí, mezi nimiž pak proudilo zboží a cestovali lidé. Tyto námořní cesty tvořily něco jako tepny impéria, jež bylo nutno chránit ve své době největším a nejlepším válečným loďstvem na světě.
Forester sám je bezesporu velký muž populární literatury. Vydáno bylo přes osm miliónů výtisků jeho knih. Tento štíhlý intelektuál s typickými brýlemi, napůl invalida, vytvořil velkého hrdinu přelomu 18. a 19. století, nezdolného kadeta, poručíka, kapitána, komodora, lorda a admirála Horatio Hornblowera.
Hornblower je ideální námořní důstojník, výjimečný hrdina, i když není v žádném případě zcela dokonalý. Autor ho obdařil psychikou člověka 20. století, plného pochybností o sobě samém a svém povolání, což z něho činí štvance hnaného až k perfekcionalismu. Tato modernímu člověku dobře známá životní situace pak umožnila, aby se čtenář s touto postavou snadno ztotožnil. Knihy rovněž silně rezonovaly s duchem doby, protože hlavní hrdina je obdařen stejným odporem a nenávistí ke korsickému tyranu Bonapartovi, jaký cítil celý demokratický svět k Hitlerovi. Hornblower byl tedy oblíben zejména generací žijící během 2. světové války, na rozdíl od generace tzv. studené války, kterou zaujal především Flemmingův James Bond.
Tento válečný kapitán doby napoleonských válek je rozhodný, přísný, ale i laskavý vůdce zvládající stejně dobře taktické i logické problémy a výcvik posádky. Ovšem má i lidské nedostatky: je často nervózní před začátkem boje, náchylný k mimomanželským milostným dobrodružstvím, trochu samolibý, trpící mořskou nemocí při vyplouvání na moře. Horatio Hornblower je částí Nelsona, částí C.S.Forestera, ale z většiny je to právě jeho neopakovatelná osobnost.
Forestrova znalost nejrůznějších aspektů námořního řemesla vyvolává úžas a jeho obeznámenost s dobovými reáliemi se v díle projevuje tak brilantními popisy a pozorností i k těm nejmenším maličkostem, že pro neinformovaného čtenáře jeho romány působí jako dílo autora 18. stol.

C.S.Forester Dobové reálie a zajímavosti Sága v tabulce Obsah dílů ságy