Dobové reálie a zajímavosti Sága v tabulce Obsah dílů ságy Hlavní stránka
Dobové reálie a zajímavosti Sága v tabulce Obsah dílů ságy Hlavní stránka
Cecil Scott Forester
 1. Mládí
 2. 1.světová válka
 3. Medicína: špatný začátek
 1. Zrození spisovatele
 2. Úspěšný spisovatel
 3. Vznik Hornblowera
 1. 2.světová válka a nemoc
 2. Nový začátek
 3. Poslední práce
Mládí
Cecil Scott Forester se narodil s občanským jménem Cecil Lewis Troughton Smith 27. srpna 1899 jako syn učitele působícím na egyptském ministerstvu školství, George Smithe, a Sarah Troughtonové. Jeho matka se vrátila do Londýna spolu se svými pěti dětmi, z nichž nejmladší byl dvou a půl letý Cecil, aby se zde mohly vzdělávat a měly snazší život než v Egyptě. Pro jejich matku to ovšem znamenalo značnou zátěž - nezvyklé chladno, neznámí sousedé, starat se o výchovu pěti dětí bez pomoci manžela, který navíc jezdíval domů velmi zřídka, protože plat méně významného státního úředníka na to nestačil. Není proto divu, že paní Smithová propadla alkoholu. Cecil začal navštěvovat obecní školy ve věku tří let. Ještě předtím už uměl částečně číst a psát, protože ho to učil jeho starší bratr. Děti chodily do státních škol, nikoli soukromých částečně z důvodu rovnostářského smýšlení svých rodičů, hlavně ale proto, že si soukromé školy rodiče nemohli dovolit. I přesto měla ale rodina vyšší životní úroveň než lidé v dané čtvrti. Ve škole již uměl číst a psát, byl více soutěživý než ostatní. Byl ovšem také nešťastný, protože neměl od matky dovoleno hrát si venku na ulici s ostatními dětmi. Proto si hrál sám a také hodně četl. Jeho hrami byly předstírané námořní bitvy s papírovými loděmi znázorňující fregaty, řadové lodi, šalupy - vše plavidla napoleonských časů. Začal si půjčovat knihy z knihovny a později o sobě tvrdil, že v tomto období začal svůj celoživotní zvyk přečíst jednu knihu denně. Jeho starší bratr Geoffrey získal stipendium na medicínu, kterou úspěšně vystudoval a stal se lékařem. Rovněž Cecil se vydal po jeho stopách a chtěl získal stipendium na studia medicíny. Tohoto ale nedosáhl, protože příjem jeho otce byl vyšší než hranice pro udělení stipendií. Na škole byl však výjimečně nadaným studentem, proto mohl usilovat o stipendia na jiných, prestižnějších školách než ta, kterou doposud studoval. Nakonec se zapsal na Alleyn's school pod podmínkou, že zde bude studovat alespoň dva roky.
1.světová válka
Když mu bylo patnáct let, Velká Británie mobilizovala do války. Povoláni byli oba jeho bratři, otcův návrat domů byl zrušen, takže Cecil se stal pánem domu. Bratři sloužili jako kapitáni, jeden u pěchoty a druhý u armádního lékařského sboru. Otec byl povolán k Egyptské pobřežní stráži. Rodina se přestěhovala na jiné, levnější, ale příjemnější předměstí do Dulwich, kde se Cecil zapsal do prestižní veřejné školy Dulwich College, kde byl ovšem zděšen fyzickými tresty. (Není tedy překvapením, že jeho Hornblower je vůči bičování shovívavější více než jiní kapitáni.) Protože se válka vlekla, očekával, že bude odveden jako důstojník pěchoty a padne tak, jako hodně mužů z této generace. Při odvodu se však zjistilo, že tento drobný mladík se silnými brýlemi má navíc vážné potíže se srdcem. Ve svých sedmnácti letech se dozvěděl, že v  podstatě kdykoli může zemřít na selhání srdce. Navíc se cítil zahanbený tím, že nebojoval ve válce. Později prohlašoval, že se války účastnil (není sám, dělal to například i Faulkner).
Medicína: špatný začátek
Rodina ho tlačila do toho, aby si zvolil stejnou profesi jako jeho bratr a stal se lékařem. Avšak on po tom nikterak netoužil a vadilo mu, že bude pořád srovnáván se svým úspěšným bratrem. Okolo dvaceti letech se navíc hodně zajímal o ženy, i když sexuální zkušenosti měl už mnohem dříve. Sám dělil ženy do dvou kategorií - na děvky a hlupačky. Dokonce prohlásil: "Hlupačky běhají za mnou, zatímco já běhám za děvkami." V devatenácti se zapsal na studia medicíny do Guy's Hospital. Jeho studia se však změnila v jednu velkou pohromu. Učil se velmi špatně, až nakonec skončil. Za studií měl jiné zájmy - čtení literatury, bujarý noční život, hraní své nejoblíbenější karetní hry whistu, psaní humorných článků do nemocničních novin. Poté, co neuspěl na medicíně, hledal útěchu v psaní. Život se mu ale změnil v jeden velký zmatek. Svou odvahu zkoušel v barech při bitkách, kde se vytahovaly nože. Navíc měl i finanční potíže. Žebral v ulicích Londýna, kde zpíval teskné balady.
Cecil Scott Forester
 1. Mládí
 2. 1.světová válka
 3. Medicína: špatný začátek
 1. Zrození spisovatele
 2. Úspěšný spisovatel
 3. Vznik Hornblowera
 1. 2.světová válka a nemoc
 2. Nový začátek
 3. Poslední práce
Dobové reálie a zajímavosti Sága v tabulce Obsah dílů ságy Hlavní stránka