Dobové reálie a zajímavosti Sága v tabulce Obsah dílů ságy Hlavní stránka
Dobové reálie a zajímavosti Sága v tabulce Obsah dílů ságy Hlavní stránka
Cecil Scott Forester
 1. Mládí
 2. 1.světová válka
 3. Medicína: špatný začátek
 1. Zrození spisovatele
 2. Úspěšný spisovatel
 3. Vznik Hornblowera
 1. 2.světová válka a nemoc
 2. Nový začátek
 3. Poslední práce
Zrození spisovatele
Forester nevěděl o psaní prakticky nic. Svůj první román napsal za dva týdny. Bylo to špatné dílo. Zeptal se kamarádky, která mu přepisovala rukopis, jaký pseudonym by měl použít. Navrhla C. S. Forester. C jako Cecil a S. jako Smith. Dále zuřivě pokračoval v psaní. S finančními potížemi mu pomáhali příbuzní. Nový román (opět ne příliš kvalitní) se jmenoval The Paid Piper (1924) a byl později přijat pro publikování. Třetí román pojednává o Napoleonovi a jeho fiktivní milence, díky níž ztratí své impérium. V tomto období se Forester živil příležitostnými pracemi. Prodával rohože, psal verše pro časopisy. Dokonce prohlásil, že dovolil jedné bohaté ženě, aby ho vzala domů na večeři a snídani výměnou za sex. Své první peníze jako spisovatel, s výjimkou pár liber za předchozí básně, vydělal na záloze na knihu A Pawn among Kings. Vydavatel mu tímto určil, aby napsal knihu o Napoleonovi. To bylo téma, které se mu zamlouvalo, a tak i další román je z tohoto prostředí. Nazval ho Napoleon and his Court (1924). Kritika to přijala jako seriózní historické dílo. Vydavatelé teď akceptovali i The Paid Piper a pověřili ho napsáním knihy o císařovně Josefíně, dali mu na to zálohu 24 liber. Jeho strach z nedostatku peněz se postupně zmenšoval, obdržel totiž šek na 40 liber za šest měsíců prodeje. Při psaní knihy Josephine, Napoleon's Empress (1925) strávil hodně hodin v britském muzeu, aby vytvořil kvalitní historické dílo, i když on sám byl lepší spisovatel než historik. Císař Napoleon se pak stane mazaným darebákem v hornblowerovské sáze, ďáblem, jež svírá Evropu, a Hornblower, podobně jako Nelson a Wellington, ho přemohou. Forester byl připraven připustit, že jeho další kniha Payment Deferred (1926) byla špatná. Ovšem kritiky je nyní hodnocena jako jeho nejlepší kniha v tomto období, i když vydavatelé s ní nebyli spokojeni a odmítali ji vydat. Děj je dokonale promyšlen, odehrává se v soudobé Anglii, bankovní úředník spáchá vraždu, oběť pohřbí v zahradě. Potom byl opět přinucen vydavateli napsat životopisná díla: Victor Emanuel XXI and the Union of Italy (1927) a Louis XIV, King of France and Navarre (1928).
Úspěšný spisovatel
Payment Deferred nakonec vydal až John Lane, se kterým poté Forester dlouhou dobu pracoval. U kritiků mělo toto dílo mírný úspěch, později bylo zpracováno jako divadelní hra, následovala dokonce i filmová verze. Forester začal uvažovat o dráze úspěšného spisovatele, dostavily se finanční odměny. V tomtéž roce, co byla vydána Payment Deferred, se oženil s Kathleen Belcherovou, krásnou dvaceti čtyřletou sportovní instruktorkou, kterou znal už řadu let. Měli spolu dva syny, Johna a George. Mladý pár si koupil motorový člun, který nazval Annie Marble podle jedné postavy z Forestrovy knihy. Tento člun dopravili do Evropy a začali roční plavbu podél pobřeží a ve vnitrozemí Francie. Na tomto výletu napsal Forester dvě knihy: The Voyage of the "Annie Marble" (1929) a The "Annie Marble" in Germany (1930). Pak přicházely na svět další romány, což zahrnuje i Forestrovu první studii královského námořnictva Brown on Resolution (1929) a biografii předznamenávající Hornblowera Nelson (1929) . Jeho sedmitýdenní návštěva Ameriky (1935-36) ho podstatně ovlivnila. Zejména měl rád Kalifornii, ale protože nebyl nadšený z filmového průmyslu v Los Angeles, usadil se v San Franciscu. Po dobu dalších třiceti let, s výjimkou Druhé světové války, žil střidavě v Kalifornii a Anglii. Psal zde filmové scénáře. Jeden z jeho prvních úkolů byla práce na filmu o pirátech pro společnost Paramount. Producentem byl Arthur Hornblow a spoluautorem scénáře pak Niven Busch. Přestože všichni nakonec od projektu upustili, Forester alespoň získal jména pro svého nejslavnějšího kapitána a jeho prvního důstojníka. Celá řada jeho děl byla zfilmována. Je to například film Captain Horatio Hornblower, The African Queen, The Pride and passion (podle románu The Gun), Sink the Bismarck (podle knihy Hunting the Bismarck). Děj Foresterůva známého románu The African Queen (1935) se odehrává v rovníkové Africe. Je významný tím, že je neuvěřitelně věrohodný a autentický. Další dílo The General (1936) bylo inspirováno podivným britským smýšlením ohledně hitlerovského Německa a také spisovatelovým rozhovorem jakožto novinového korespondenta s českým generálem. Rozhovor se točil kolem obrany Československa proti Hitlerovi. Tato kniha byla přeložena ihned do Němčiny (mimo jiné) a sám Hitler ji doporučil ke čtení svým spolupracovníkům, aby lépe poznali britskou vojenskou a zahraniční "politiku" meziválečného období. Forester nebyl v Hollywoodu šťastný, proto se vydal na námořní plavbu. Na ní v roce 1937 vymyslel Hornblowera. Už v roce 1927 se začal zajímat o námořní války v letech 1790 až 1820. Zakoupil si tři svazky The Naval Chronicle (námořní kroniky), psáné britskými důstojníky, kteří si takto vzájemně předávali zkušenosti, a tyto svazky si vzal s sebou na palubu Annie Marble. Přikoupil si také knihy o vedení války na pevnině a byl zcela fascinován postavou vévody Wellingtona.
Vznik Hornblowera
Na své cestě z Kalifornie zpět do Anglie se plavil na nákladní lodi přes středoamerické přístavy. Byl to pro něj podmětný výlet, protože mu dal námět na šíleného El Suprema, postavu z prvního dílu hornblowerské ságy. Na této lodi však vymyslel zejména postavu samotného kapitána, uzavřeného, osamělého velitele. Jeho křestní jméno Horatio je z Hamleta, nikoli od Horatia Nelsona, jak tvrdil sám Forester. Forester zahájil tvorbu své ságy třemi romány, ve které je hlavní hrdina již kapitánem. Jsou to: The Happy Return (1937), v Americe vydán jako Beat to Quarters, v Česku Štastný návrat (1947, 1997), dále pak A Ship of Line (1938), Flying Colours (1938). Mezitím Evropa směřovala k další totální válce. Forester se stal zahraničním korespondentem ve Španělské občanské válce, ze které se vrátil otřesen tamní situací.
Cecil Scott Forester
 1. Mládí
 2. 1.světová válka
 3. Medicína: špatný začátek
 1. Zrození spisovatele
 2. Úspěšný spisovatel
 3. Vznik Hornblowera
 1. 2.světová válka a nemoc
 2. Nový začátek
 3. Poslední práce
Dobové reálie a zajímavosti Sága v tabulce Obsah dílů ságy Hlavní stránka