C. S. Forester Dobové reálie a zajímavosti Sága v tabulce Hlavní stránka
C. S. Forester Dobové reálie a zajímavosti Sága v tabulce Hlavní stránka
Obsah jednotlivých dílů ságy
I. Začátek II. Pokračování III. Dokončení
Úvodem
Se vším všudy obsahuje sága deset románů dokončených, jeden nedokončený (Hornblower and the Crisis, v USA vydán jako Hornblower during the Crisis) a několik samostatných příběhů, nejvýznamnější je The Last Encounter, který byl napsán jako závěr celého rozsáhlého díla. Tento příběh a ještě jeden, Hornblower's Temptation, je vydán jako součást románu Hornblower and the Crisis (v USA: Hornblower during the Crisis od amerického nakladatelství Back Bay Books.
Sám Forester tvrdil, že psal tyto knihy jako psychologické romány, ale čtenáři je samozřejmě považují za dobrodružná historická díla, protože je tam dobrodružství, akce, příležitosti identifikovat se s hlavním hrdinou a dozvědět se něco o soudobé historii, o historickém podkladu všech těchto příběhů.
Román Mr. Midshipman Hornblower
Kniha Mr. Midshipman Hornblower (1950) je ve skutečnosti sbírka deseti příběhů. Zahrnuje období červen 1794 - březen 1798. Mladému Horatiovi je sedmnáct let, když přijde na palubu H.M.S. Justinian, ihned v přístavu dostane mořskou nemoc a krátce nato je vyzván na souboj. Naštěstí je brzy přeřazen na fregatu Indefatigable pod velením temperamentního sira Eduarda Pellewa. Ten dává kadetovi Hornblowerovi příležitost dovést do přístavu ukořistěnou loď, ale ta je brzy ztracena, když je zajat francouzským pirátem. Jeho další námořní zkušenost se odehraje na výpravě, ve které Britové zaútočí na kotvící francouzskou loď, zajmou ji a odplují pryč. Neúspěšný pokus invaze francouzských roajalistů podporovaných Anglií do revoluční Francie zavede Horatia do bojů na pobřeží. Když je nehybný konvoj střežený Indefatigable napaden španělskými galérami, Horatio zajme jedno malé plavidlo. Pellew ho povýší na poručíka (čekatele). Jeho důstojnické zkoušky jsou přerušeny a odloženy kvůli naléhavému zásahu proti španělským zápalným lodím u Gibraltaru. Pak má dočasné velení na dobytkářském člunu. Nakonec dostává své první významné velení na zajmuté šalupě Le Reve. Horatio je znovu zajat, tentokrát Španěly. Jeho povýšení na poručíka za vynikající službu se k němu dostane ve španělském zajetí. Je omilostněn poté, co riskuje svůj život při záchraně španělských námořníků z potopených lodí u pobřeží.
Povídka The Hand of Destiny
Další doplňkový příběh The Hand of Destiny se odehrává během času, kdy je Hornblower ještě kadetem, od října do prosince 1796. Byl vydán jako samostatná povídka, dlouho před tím, než Forester napsal knihu Mr. Midshipman Hornblower. Zachycuje první dny hlavního hrdiny jako poručíka, kdy zabrání vzpouře. Autor tento příběh vynechal v knize, protože byl časově v konfliktu s hlavní dějovou linií.
Povídka Hornblower's Temptation
Události v další samostatné povídce Hornblower's Temptation, zahrnuté do knihy Hornblower during the Crisis, probíhají v roce 1799. Horatio je poručíkem na H.M.S. Renown. Dostane obtížný úkol připravit a vykonat popravu irského rebela a dezertéra, avšak hrdinu u svých lidí. Hornblower souhlasí, že pošle dopis, báseň a námořní truhlu tohoto muže k jeho ženě, když nebude dělat při popravě potíže. Potom ale odhalí, že báseň obsahuje zašifrovanou kombinaci k tajnému úkrytu s velkým množstvím peněz a seznamem rebelů. Je tedy v pokušení odevzdat kufr svým nadřízeným, ale nakonec ho zahodí, aby tak zachránil životy rebelů.
Román Lieutenant Hornblower
Román Lieutenant Hornblower představuje Hornblowerova dlouholetého přítele a kolegu poručíka Williema Bushe. Právě jeho očima je vyprávěn tento příběh, který se odehrává od května 1800 do března 1803. Řadová loď Renown je pod velením sadistického, schizofrenního a paranoidního kapitána Jamese Sawyera, jenž obviňuje své důstojníky, mezi nimiž je Hornblower nejmladší, z plánování vzpoury. Ti potom opravdu za daných okolností uvažují o možnosti tzv. Caine Mutiny (typ převzetí lodi z důvodu kapitánovy nezpůsobilosti lodi velet, posuzováno lodním lékařem, o legálnosti takového kroku rozhoduje až následný vojenský soud). Když se Sawyer chystá dát své důstojníky uvěznit, spadne do podpalubí. Podezření ze způsobení tohoto pádu padá na Hornblowera (i když ten je neschopen něco takového udělat, dokonce ani šílenému nadřízenému ne) a na kapitánem týraného námořního kadeta Wellarda. Bush ani čtenář se nikdy nedozvědí, jestli Sawyera někdo strčil, nebo spadl sám; ovšem poslední slova smrtelně raněného Wellarda na konci knihy kapitánovi loajálnímu poddůstojníkovi leccos naznačují. První důstojník Buckland převezme velení, je ale ustrašený a činí mu obtíže rozhodovat. Přečte si tajné rozkazy kapitána Sawyera nařizující útok na španělské opevnění a korzárské doupě u zátoky Samana, Santo Domingo. Špatně naplánovaná akce nelže, ale Hornblower situaci zvrátí odvážnou a geniální akcí. Po kapitulaci španělské pevnosti se nalodí všichni zajatci na zabavené španělské lodi a na Renown. Na tom však vypukne boj se Španěly, kteří se osvobodili ze zajetí. Bush je vážně raněn, Sawyer a Wellard jsou zabiti, Buckland je potupně svázán ve spánku. V Kingstonu je Hornblower nakonec povýšen na komandéra (commander), avšak toto jmenování podléhá souhlasu v Anglii. Na Jamajce ještě dostává velení šalupy, ale domů přijede právě po uzavření míru s Francií. Jeho povýšení není potvrzeno. Bush se vrátí do Anglie, aby našel Hornblowera zbídačeného, bez ubytování, stále poručíkem, na poloviční mzdě (dostávají ji ti důstojníci, kteří nejsou v činné službě na lodi). Toto existenční minimum si musel přilepšovat hraním karet v hospodě. Čtenář a Bush potkávají Marii Masonovou, která je podsaditá a už ne zrovna nejmladší. Je navíc do Horatia hluboce zamilovaná. On obdivuje její vlastnosti a váží si jí a její laskavosti, ale nepociťuje k ní tytéž romantické city. Román končí tím, že jí k Bushově nelibosti nabídne Horatio sňatek. Opět se chystá vypuknout válka s Francií, takže povýšení je potvrzeno a komandér očekává udělení velení zejména díky admirálu Lordu Parrymu, jenž obdivuje jeho karetní zručnost.
Obsah jednotlivých dílů ságy
I. Začátek II. Pokračování III. Dokončení
C. S. Forester Dobové reálie a zajímavosti Sága v tabulce Hlavní stránka