C. S. Forester Dobové reálie a zajímavosti Sága v tabulce Hlavní stránka
Dobové reálie a zajímavosti Sága v tabulce Obsah dílů ságy Hlavní stránka
Obsah jednotlivých dílů ságy
I. Začátek II. Pokračování III. Dokončení
Román Hornblower and the Hotspur
Dílo Hornblower and the Hotspur (1962) pojednává o období mezi dubnem 1803 a červencem 1805. Hornblower velí šalupě Hotspur. Bushe ustavil svým prvním důstojníkem. Horatio se ožení s Marií, pak vyplouvá na moře, aby hlídkoval a pozoroval francouzskou flotilu. Válka se blíží, a když vypukne, Hotspur unikne díky briliantnímu manévrování francouzské fregatě Loire. Hornblower se dozvídá, že Maria je těhotná. Naplánuje a vyková úspěšný útok na signalizační statici a baterii. Naneštěstí jeho zbabělý pobočník a sluha se oběsí v jeho kajutě. Další sluha se o něj velmi dobře stará, ale v hádce udeří důstojníka. Horatio zdráhavě vytvoří tomuto člověku možnost útěku na americkou fregatu. Mezitím Hornblower a Hotspur přežijí strašnou zimu při námořní blokádě Francie. Následně sám zmaří francouzskou invazi do Irska. Potom má možnost přidat se do akce proti španělské flotile převážející poklad, avšak nesobecky se stáhne, aby mohl bojovat proti francouzské fregatě, která chce varovat Španěly. Francouze sice porazí, ale ztrácí naději na tolik potřebné peníze z podílu na kořisti. Maria mu porodila syna, a když se vrátí do Plymouthu, otěhotní znovu. Horatio je doporučen na povýšení na kapitána a musí opustit Hotspur.
Román Hornblower and the Crisis
Hornblower and the Crisis (1967) pojednává o období mezi srpnem a prosincem 1805. Forester zemřel před dokončením knihy, ale zanechal své poznámky o díle. Británie je ohrožována Napoleonovou invazí, který získal dočasnou kontrolu nad průlivem. Britové samozřejmě doufají, že Nelson chytí admirála Villenueve na moři a zničí francouzskou flotilu. Příběh začíná tak, že Hornblower opouští Hotspur a je střídán komandérem Medowsem a chystá se plout zpět na malém plavidle Princess. Mezitím však Hotspur najede na skálu a je ztracen. Hornblower je pak svědkem u vojenského soudu s Medowsem. Posledně jmenovaný obdrží důtku a plaví se spolu s ostatními důstojníky včetně Bushe do Anglie na onom malém člunu. Princess je napadena francouzskou brigou, jen díky Hornblowerově skvělému plánu a odvaze anglických důstojníků převezmou kontrolu nad nepřítelem, Meadows je zabit. Horatio získá ještě rozkazy a depeše francouzského kapitána, tyto dokumenty ukáže admirálovi v Plymouthu, ten ho s nimi pošle do Londýna k admiralitě. Zde Hornblower vymyslí plán, aby zfalšovali pečeti a podpisy a falešné kopie předali Villenuevemu, který pak vypluje na moře, kde ho Nelson porazí. Admiralita s plánem souhlasí, povýší Hornblowera na kapitána a vyšle ho na misi. Dále už je příběh nedokončený, zůstaly pouze autorovy náčrty dalšího vývoje. Horatio je poslán do Španělska jako špeh, tam má doručit falešné rozkazy Villenuevemu, který vypluje na moře, aby byl Nelsonem zničen u Trafalgaru 21.října 1805. Takže Hornblower tímto vytvořil Nelsonovi vynikající příležitost k bitvě a odvrátil od Anglie hrozbu francouzské invaze.
Román Hornblower and the Atropos
Hornblower and the Atropos (1956) zahrnuje časový úsek od prosince 1805 do ledna 1808. Trafalgar vyústil v rozhodující britské vítězství a smrt Nelsona. Maria je znovu těhotná. Hornblower je nyní kapitán, ale je tak mladý, že mu admiralita přidělí pouze válečnou šalupu Atropos (22 děl). Jeho první rozkazy jsou však takové, že má zajistit pohřební "průvod" admirála Nelsona na vodě. Pohřební člun se ale málem potopí kvůli nesmírně těžké kovové rakvi. Maria porodí druhé dítě, dceru. Hornblower se setkává s králem Jiřím III., v té době duševně zdravým, který mu rozkazuje vzít jako kadeta na Atropos svého královského synovce. Horatio zachraňuje britskou obchodní loď ukořistěnou francouzským pirátem. Pak se vydává do Středomoří, aby uchránil britské zlato a stříbro před tureckými děly. Atropos se připojí k fregatě Nightingale (28 děl), aby bojovali a zajmuli španělskou loď Castilla. Hornblower se plaví do Sicílie, aby provedl nutné opravy. Tamější král se stává spojencem proti Napoleonovi, nemá lodě, a tak admirál Collingwood udělá vstřícné politické gesto a dá mu Atropos. Horatio se hořce vrací do Anglie a hledá pro sebe velení nějaké fregaty. Naštěstí najde vybavenou fregatu Lydia (36 děl). Odjíždí do Portsmouthu, aby nalezl děti nemocné neštovicemi.
Román Happy Return
O šest měsíců později je už na palubě Lydie. Happy Return (1937) popisuje pět měsíců Hornblowerovy kariéry, od června do října 1808. Bush je prvním důstojníkem a poprvé se setkáváme s kormidelníkem Brownem a pozdější Horatiovou druhou ženou lady Barbarou. Také se dozvídáme, že obě jeho děti zemřely na neštovice. Kapitán se plaví na pacifické pobřeží španělské Střední Ameriky, nesmí udělat žádnou zastávku v přístavu, aby Španělé nezjistili, že Britové zde chtějí podpořit šíleného rebela a velkostatkáře El Suprema. Horatio nejprve pomocí lsti zajme španělskou loď Natividad a s nelibostí ji předá ji El Supremovi. Pak se plaví zpět, aby zjistil, že Španělé jsou teď neutrální, nepřímo podporují Británii. Proto se vrací zpět, aby vítězně vybojoval hrozivou bitvu s Natividad, jež disponuje takřka dvojnásobnou palebnou silou. Situace se mu v průběhu celého děje komplikuje objevením lady Barbary Wellesley, sestry samotného vévody Wellingtona. Tato žena se chce vrátit zpět do Anglie z oblasti Střední Ameriky, kam se nedostala svou vinou. Právě s ní na palubě vybojuje onu velkou bitvu. Poškození Lydie je značné a Španělé mu nedají k dispozici své přístavy na její opravu. Proto opraví loď na opuštěném ostrově po vzoru pirátů jako byl například Drake. Mezitím se do sebe Horatio a Barbara zamilují, ten ji však odmítne, protože mezi nimi je velký společenský rozdíl a on je navíc ženatý.
Román A Ship of the Line
A Ship of the Line (1938) zahrnuje v Hornblowerově kariéře období května až října 1810. Hornblower velí řadové lodi Sutherland (74 děl), nejošklivější a nejméně potřebné lodi v seznamu válečných lodí. Toto velení mu pravděpodobně zajistila lady Barbara, která se mezitím provdala za kontraadmirála sira Percyho Leightona. Maria je znovu těhotná. Sutherland je součástí eskadry tří řadových lodí pod velením právě admirála Leightona. Nejprve Sutherland ochrání obchodní lodě proti francouzským pirátům. Pak v rámci dočasného oddělení se od eskadry získá válečnou kořist, zničí pobřežní francouzské baterie a z lodi rozstřílí přesouvající se pluk armády. Vyprostí vlajkovou loď z uvíznutí na mělčině, kam se dostala díky bouři. Admirál není ovšem příliš schopný velitel. Špatně vychází se všemi kapitány a zejména pak s Horatiem. Leighton na něj žárlí kvůli Barbaře i kvůli jeho úspěchům. Admirál přikáže Hornblowerovi, aby převzal velení nad ambiciózní, špatně naplánovanou a málo promyšlenou akcí na pobřeží. Ta samozřejmě skončí nezdarem a Hornblower sotvaže vyvázne živý. Nakonec se utká se čtyřmi řadovými loděmi v zoufalé snaze zajistit, aby Leightonovi neunikly. Surtherland je samozřejmě rozstřílen, zbylá posádka zajata, ale ony čtyři lodě jsou poškozeny tak, že potřebují nutně opravit v přístavech, kde je má admirál jako na dlani. Z Bushe se stane mrzák, dělová koule mu urazí nohu. Horatio očekává, že stráví léta ve francouzském zajetí.
Povídka Hornblower's Charitable Offering
Povídka Hornblower's Charitable Offering (1941) by mohla být klidně součástí A Ship of the Line. Sutherland zachrání životy zubožených francouzských věznů ze španělského vězeňského ostrova. Slituje se nad nimi a dá jim své zásoby, což jen obtížně vysvětluje admiralitě.
Román Flying Colours
Flying Colours (1938) zachycuje osudy Horblowera těsně po tom, kdy se se Sutherlandem vzdal. Jedná se o období listopad 1810 až červen 1811. Posádka včetně kapitána je zajata. Leighton zničí poškozené francouzské řadové lodi zápalnými loděmi. Hornblower a jeho první důstojník Bush jsou posláni do Paříže, aby zde byli souzeni za zločiny proti válce, nejspíše budou Bonapartem popraveni. Na tuto cestu si Horatio vyžádá ještě Browna. Společně se jim podaří utéci a azyl naleznou na panství hraběte de Gracay, který je zapřísáhlým roajalistou a který přišel v Bonapartově válkách o své syny. Žije zde se svou ovdovělou mladou švagrovou Marií, se kterou je Hornblower své manželce nevěrný. V létě se rozloučí a vydávaje se za holandské důstojníky se zmocní v Nantes lodi Witch of Endor (francouzská válečná kořist od Britů, 10 děl) a plaví se vstříc britské La Mancheské flotile. Doma si myslí, že byli zabiti na útěku. Bush je ihned povýšen na komandéra. Hornblower se dozvídá, že jeho žena zemřela při porodu, ale že má syna, o kterého se zatím stará lady Barbara, jež mu byla kmotrou. Její manžel admirál Leighton podlehl svým zraněním při útoku na francouzské lodi na začátku knihy. Hornblower je očištěn válečným soudem (za ztrátu lodě), je přijat jako hrdina a povýšen do šlechtického stavu. Také dostává pravidelnou rentu jako plukovník námořní pěchoty, k tomu se ještě připočítá jeho kořistné, jež získal se Sutherlandem. Teď ví, že lady Barbara může být jeho.
Obsah jednotlivých dílů ságy
I. Začátek II. Pokračování III. Dokončení
C. S. Forester Dobové reálie a zajímavosti Sága v tabulce Hlavní stránka